Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

FRĄK, M., NESTOROWICZ, A.: Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy
Sanitary assesment of selected water reservoir’s in Warsaw parks

WÓJTOWICZ, A., KUBRAK, E., KRUKOWSKI, M.: Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną
Distributions of water velocities in open-channels with aquatic vegetation

URBAŃSKI, J.: Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego
Influence of flow conditions in weir model on depth of local scour

GÓRSKI, D.: Wykorzystanie sztucznie tworzonych mokradeł do ograniczenia ilości rumowiska w odpływie rzecznym
Sediment transport reduction in constructed wetlands

BAJKOWSKI, S., SIWICKI, P., URBAŃSKI, J.: Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna
Hydraulic characteristics of Jaktorów weir on Pisia Tuczna River

WIERZBICKI, G.: Wiatry huraganowe w 2008 roku w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda Zachodnia
Hurricane winds during 2008 year in Admiralty Bay, King George Island, West AntarcticaCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw